Jeroen Lugte (1958) is medeoprichter van Op Orde waarmee hij een softwareplatform biedt aan organisaties voor het melden, waarnemen en verslagleggen van zaken. Vervolgens regelt Op Orde de administratieverwerking hiervan. Lugte heeft jarenlange ervaring in leidinggevende functies bij de Rijksbelastingdienst en de Gemeente Rotterdam. Hij heeft zowel kleine teams als zeer grote organisaties van meer dan 1500 mensen geleid. Zowel bij de Belastingdienst als de Gemeente Rotterdam heeft hij zich ingezet voor het gebruik van informatietechnieken om resultaatgerichter te kunnen werken. De ervaring die hij heeft opgedaan in deze functies hebben Lugte geïnspireerd tot Op Orde B.V.

Achtergrond

Jeroen Lugte begint zijn carrière in 1983 bij de Rijksbelastingdienst. Hij is er bijna twintig jaar werkzaam in verschillende leidinggevende functies. Door zijn resultaatgerichtheid maakt Lugte snel carrière binnen de Belastingdienst. Vanaf eind jaren negentig gaf hij leiding aan verschillende grote eenheden gericht op ondernemingen. Van 1997 tot 2000 was hij enkele jaren plaatsvervangend hoofd van de eenheid Ondernemingen in respectievelijk Roosendaal en Amsterdam waarna hij in 2000 Hoofd van dienst van de eenheid in Rijswijk werd. Voordat hij in 2003 benaderd wordt door de gemeente Rotterdam is hij één jaar lid van het managementteam FIOD-ECD bestaande uit 1250 medewerkers. In 2003 wordt Lugte Algemeen directeur Gemeentebelastingen Rotterdam. De organisatie kende destijds achterstanden bij de werkzaamheden en werkte met een verouderd computersysteem. Lugte introduceerde een andere werkwijze en was medeverantwoordelijk voor het ontwerp van een nieuw computersysteem. Na vier jaar was Gemeentebelastingen Rotterdam toonaangevend in Nederland. In 2008 wordt Lugte benaderd om Algemeen directeur Stadstoezicht te worden. De volgende vier jaar geeft hij leiding aan ongeveer 1500 medewerkers en start hij een professionaliseringstraject. Hiervoor werden een nieuw opleidingsinstituut, nieuwe uniformen en nieuwe standaardapparatuur binnen Stadstoezicht ingezet. Voor laatstgenoemde introduceerde Lugte een handterminal waarmee het kantoor op straat werkelijkheid werd. Dit was zo vernieuwend dat hij werd gevraagd om het te presenteren op een OESO-bijeenkomst in Parijs en op een TED-bijeenkomst in New York.

Op Orde B.V.

Op Orde B.V. werd in 2013 opgezet door Jeroen Lugte en Rick van der Hel. Lugte heeft meer dan dertig jaar in de publieke sector gewerkt en daardoor veel ideeën opgedaan over hoe innovatie door middel van informatietechniek kan leiden tot een efficiëntere werkomgeving. Samen met Van der Hel’s ervaring in softwareontwikkeling ontstond hieruit Op Orde. Met de inzet van de Op Orde software biedt Lugte waardering voor het vakmanschap van mensen door hun administratieve lasten te verminderen en het uitvoeren van taken op locatie te vereenvoudigen. Op deze wijze wordt de werkomgeving niet alleen efficiënter, maar worden medewerkers ook gestimuleerd. De software heeft een breed toepassingsgebied, bijvoorbeeld voor toezicht, handhaving en verkoop. Vooral organisaties met buitendiensten kunnen veel voordeel uit Op Orde halen. De klantomgeving van Op Orde bestaat uit zowel de publieke sector als de private sector.

Nevenfuncties

Jeroen Lugte is twee periodes lid geweest van de Raad van Commissarissen van Vestia. Eerst van 1994 tot 2000 en later van 2002 tot 2010. Daarnaast bracht hij in de periode van 1992 tot 2011 zijn kennis over als docent Belastingrecht aan de Nyenrode Business Universiteit.